#1 EASY Job Posting & Job Search

#FREE & Unlimited

POST YOUR JOB TODAY

Job seekers will be able to find
your first-class job

Post a Job

Latest Jobs

Phu Binh Voyages Vietcomreal Tower, 5th Floor, 68 Nguyen Hue Boulevard, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
18/03/2018
Full time
+ Viết mail, tư vấn trực tiếp cho khách hàng (bằng Tiếng Pháp) + Lên chương trình tour. + Viết bài cập nhật fanpage, website của công ty. (Sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn)
View all jobs